COrvus v. 1.2.0

Dátum vydania verzie: 
pondelok, 7. marec 2016
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Slovenská
Podporované verzie operačného systému Android: 
4.2 Jelly Bean, 4.2.1 Jelly Bean, 4.2.2 Jelly Bean, 4.3 Jelly Bean, 4.3.1 Jelly Bean, 4.4 KitKat, 4.4.1 KitKat, 4.4.2 KitKat, 4.4.3 KitKat, 4.4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 5.0.1 Lollipop, 5.0.2 Lollipop, 5.1 Lollipop, 5.1.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow
Nový modul: 
Prehrávač hudby

Umožňuje prehrávanie súborov podporovaných operačným systémom Android, automatické aj manuálne vytváranie záložiek, prehrávanie celých priečinkov aj výberu súborov, náhodné prehrávanie, opakovanie.

Kalkulačka

Umožňuje výpočty so základnými operáciami (zátvorky, +,-,*,/, druhá mocnina, druhá odmocnina, univerzálna mocnina, percentá), s goniometrickými funkciami. Používateľ má k dispozícii 6 + 1 pamätí, možnosť používať výpočty z histórie výpočtov, operátory je možné vkladať z klávesnice aj zo zoznamu, podporované sú aj tzv. krátke zápisy.

Diktafón

Umožňuje vytvárať zvukové nahrávky. Nahrávky je možné jednoducho organizovať do podpriečinkov, podporovaných je viacero úrovní kvality nahrávky.

Hra loptičky

Cieľom je chytať padajúce loptičky, reprezentované zvukom.

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
Nový model klávesnice písanie kreslením - umožňuje písať bez nutnosti počuť odozvu pri písaní. Pri použití tohto modelu klávesnice nie je potrebné trafiť sa na konkrétne tlačidlá.
Corvus podporuje Android 6.0 Marshmallow.
Corvus je aktuálne možné použiť ako predvolenú aplikáciu pre posielanie SMS správ v aplikáciách tretích strán.
Po vymazaní jednej alebo viacerých správ v zozname správ zostáva teraz kurzor na najbližšej nevymazanej správe.
Pridaná funkcionalita umožňujúca mazať obsahy registrov. Položky pre mazanie všetkých záznamov, alebo záznamov starších ako mesiac sa nachádzajú v kontextovej ponuke vo vnútri jednotlivých registrov.
Pridané špeciálne gesto 2-švih doprava, slúžiace na reset syntézy reči. Gesto je možné použiť v situáciách, keď sa odmlčí syntéza reči, no Corvus funguje. K problému dochádza s pamäťovo náročnejšími syntézami.
V zozname klávesníc dostupných pri prepínaní klávesníc v editačných poliach pribudla klávesnica Jedno veľké písmeno. Táto funguje podobne ako funkcia SHIFT známa z počítačov, teda po napísaní nasledujúceho písmena sa automaticky prepne na malé písmená.
Funkcia automatické písanie veľkých písmen na začiatku viet. Aktivovať ju možno v nastaveniach klávesnice.
V nastaveniach klávesnice je možné určiť model klávesnice samostatne pre alfanumerické editačné polia, numerické editačné polia a editačné polia pre výpočty (kalkulačku).
V modeli klávesnice tlačidlá bola pridaná voľba, ktorá umožňuje aktivovať vyslovovanie všetkých znakov nachádzajúcich sa na jednotlivých tlačidlách. Znaky sú vyslovované počas prehmatávania, napríklad: po príchode na prostredné tlačidlo v hornom rade COrvus vysloví a, b, c,...
Do kontextovej nápovedy boli doplnené nové univerzálne gestá.
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
Nová sekcia Klávesnica, nachádzajúca sa v nastaveniach COrvusu umožňuje konfigurovať parametre klávesníc. Do tejto kategórie boli presunuté položky na konfiguráciu klávesnice, ktoré sa nachádzali v nastaveniach prostredia.
Bolo zmenené poradie vyslovovania znaku a metainformácie pri veľkých písmenách. Slovo "veľké" sa teraz vyslovuje až za konkrétnym písmenom.
Opravená chyba: 
Opravené chyby v textoch popisujúcich používateľské prostredie.
Opravená chyba, keď v niektorých prípadoch nefungovalo gesto na dočasné prepínanie tienenia.
Vylepšené hláskovanie reťazcov, pribudli vylepšenia súvisiace so zjednodušením lokalizácie Corvusu.
Vylepšené vyslovovanie vymazávaných znakov v prostredí Corvus aj v čítači obrazovky.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že neprepisovateľné editačné polia sa po vyvolaní kontextovej ponuky automaticky zatvárali.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na niektorých telefónoch nebolo možné vymazať kontakt po jeho použití (napríklad po telefonáte naň).
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v prípade, že boli na skratkové gestá na hlavnej obrazovke namapované externé Android aplikácie, dochádzalo pri ich spúšťaní pomocou týchto gest k neželaným zmenám hlasitosti reči.
Vylepšený generátor tónov, ktorý sa používa na vytváranie väčšiny melodických zvukov COrvusu.
Opravená chyba spôsobujúca, že v aplikácii telefón nefungovalo tlačidlo späť v prípade, že bolo editačné pole pre číslo prázdne.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že dochádzalo na telefóne LG Wine Smart k automatickému vypínaniu obrazovky pri práci s čítačom obrazovky obsluhovanom výhradne s použitím klávesnice.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na niektorých modeloch telefónov od spoločnosti Samsung zostávala v niektorých situáciách zobrazená obrazovka prichádzajúceho hovoru aj v čase, keď bol daný hovor prijatý, odmietnutý, alebo zmeškaný.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nestabilitu aplikácie baterka na telefónoch Motorola.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že po zobrazení prázdneho zoznamu v aplikácii kontakty a následnom upravení vyhľadávania tak, aby zoznam zobrazených kontaktov nebol prázdny zostávala pri všetkých kontaktoch zobrazená ikona indikujúca prázdny zoznam.